Liikunta- ja nuorisotoiminta tärkeässä roolissa

vaalit20082.jpgUseat kansainväliset ja kansalliset tutkimukset korostavat liikunta- ja nuorisotoiminnan merkitystä kansalaisten hyvinvoinnille. Presidentti Martti Ahtisaari nosti omalla presidenttikaudellaan keskusteluun kolmannen sektorin tärkeän roolin osana pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Taloudellisen taantuman aikana syrjäytymisen uhka kasvaa ja ihmisten fyysinen sekä psyykkinen kunto ovat uhattuna. Tässä työssä paikallistasolla pitää tunnustaa liikunta-, nuoriso- ja kulttuurijärjestöjen, kunnan sekä yritysten merkittävä ennaltaehkäisevä työ näillä sektoreilla.

Liikunta- ja nuorisojärjestöjen rooli kansalaisyhteiskunnan merkittävinä ennaltaehkäisevien hyvinvointipalvelujen tuottajana on tunnustettava myös meillä Janakkalassa entistä vahvemmin. Kunnan omat ponnistelut ko. sektoreilla sekä yritysten rooli on nostettava niille kuuluvaan arvoon. Panostamalla näihin palveluihin, se on samalla kustannustehokasta ja ihmisten arkista hyvinvointia lisäävää.    

Nuorisotoiminnan keskeisenä painopisteenä on 13 – 18 vuotiaiden syrjäytymisen ehkäiseminen. Tämän työn onnistuminen vaatii kotien, koulujen, kunnan nuorisotoimen ja järjestöjen saumatonta yhteistyötä. Varsinkin nuorisojärjestöjen toiminnan kehittämisessä kunnalla tulee olla aktiivinen rooli. Nuorisotoimen rooli syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktiivisen vapaa-ajan kehittämisessä nousee jatkossa entistä tärkeämmäksi.         

Liikuntatoimessa kunnan keskeinen rooli on pitää huolta hyvistä liikuntatiloista ja olosuhteista. Järjestöjen ottaminen mukaan liikuntatoiminnan suunnitteluun, järjestöille tarjottava koulutus sekä oikeuden mukainen avustaminen ovat poliittisten päättäjien vastuulla. Liikuntajärjestöiltä yhteiskunta odottaa jatkossa entistä laaja-alaisempaa toimintaa eri-ikäisten liikuntapalvelujen tuottajina. Kunnan intressissä on tukea järjestöjä lasten- ja nuorten liikunta sekä aikuisten kuntoliikuntapalvelujen tuottamisessa. Seurojen kilpa- ja huippu-urheilu hyötyvät kunnan ylläpitämistä olosuhteista, mutta varsinainen kilpaurheilutoiminnan rahoitus on jo liikuntalain hengen mukaan, järjestöjen omalla vastuulla.               

Uuden aloittavan liikunta- ja nuorisolautakunnan keskeiset haasteet ovat nuorisotoimessa yli hallintokuntarajojen tuotettavat nuorten syrjäytymistä ehkäisevät palvelut, järjestötoiminnan aktivointi sekä nuorten kokoontumistilat. Liikuntasektorilla esille nousevat entistä läpinäkyvämmät ja oikeudenmukaiset järjestöjen avustusperiaatteet, liikuntatilojen vuorojen jakaminen yhdessä käyttäjien kanssa, järjestöjen osaamisen lisääminen sekä pitkän tähtäimen suunnitelmat mahdollisten uusien liikuntapaikkojen rakentamiseksi.       

Koko lautakunnan toimialalla on tehtävä hartiavoimin töitä toimijoiden mukaan saamiseksi jo suunnittelu ja valmisteluprosesseihin. Lautakunnan jäseniltä vaaditaan aktiivista otetta ja eri toimijoiden tasapuolista huomioimista sekä kuuntelemista. Lopullisessa päätöksenteossa ei kaikkia tahoja voida aina miellyttää, mutta aktiivinen vuorovaikutus asioiden valmistelussa helpottaa meitä päättäjiä työssämme.     

Toivon, että saamme kuntalaisilta aktiivista yhteydenpitoa liikunta- ja nuorisosektoria koskettavissa asioissa myös lautakunnan jäseniin. Lautakunta ja sen jäsenet tulevat jalkautumaan omalta osaltaan entistä enemmän sektorin toimijoiden joukkoon – näin uskon.    

Marko Ahtiainen

Kunnanvaltuuston jäsen 

Liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja

Jätä kommentti

css.php